דאבל אימפקט

Episode 14: How can the largest money managers create the largest (positive) impact? פרק 14: כיצד יכולות חברות ניהול ההשקעות הגדולות ביותר ליצור את האימפקט הגדול ביותר?

Episode Summary

כיצד רואות חברות ניהול השקעות בין-לאומיות את מהפכת האימפקט? האם קיימות בתחום הזדמנויות כלכליות אמיתיות? ומה צופן העתיד להשקעות בנות-קיימא? בפרק זה של דאבל אימפקט, העניקה לנו קרן קרניול-טמבור, מנהלת משותפת להשקעות בנות-קיימא בקרן הגידור ברידג'ווטר, מבט ייחודי על ESG ועל אימפקט מנקודת ההשקפה של משקיע מוסדי בין-לאומי. *הפרק באנגלית How do global money managers see the impact revolution? Are there real financial opportunities in this field? What does the future hold for sustainable investments? On this episode of Double Impact, Karen Karniol-Tambour, Co-Chief Investment Officer for Sustainability at Bridgewater Associates, gave us a unique view of ESG and impact from the perspective of an international institutional investor.