דאבל אימפקט

Episode 15: Can nonprofits make aprofit for impact investors?  פרק 15: האם ארגוני המגזר השלישי יכולים לייצר רווח עבור משקיעי אימפקט

Episode Summary

How to revolutionize aspace – from a strip club to a nonprofit social center? And how to transition itfrom a nonprofit to an impact venture? Can impact funds make their expected ROI by investing in such transitions? And how do the two sides of thiscoin benefit from their relationship? In this episode, Dalia Black, Founder and CEO of Weave Impact, and Keren Greengrass, CEO of SocialSpace, will answer these questions and many others. איך אפשר לחולל מהפכה בְּחלל – ולהפוך אותו ממועדון חשפנות למרכז חברתי ללא כוונת רווח? וכיצד ניתן להפוך אותו ממלכ"ר למיזם אימפקט? האם קרנות אימפקט יכולות להשיג את ה- ROI הצפוי באמצעות השקעה במהפכים מסוג זה? ומה מרוויחים שני צדדיו של המטבע מהקשר ביניהם? דליה בלק, מייסדת ומנכ"לית Weave Impact, וקרן גרינגרס, מנכ"לית SocialSpace,מתייחסות לשאלות אלה ולרבות אחרות במהלך הפרק. *הפרק באנגלית