דאבל אימפקט

Episode 16: The future of sustainability is sweeter then you think. פרק 16: כמה מתוק הולך להיות העתיד של מיזמים בני קיימא?

Episode Summary

How close are we to replacing harmful components in our food with healthy, redesigned proteins? Can investors make money by solving 1% of the largest global challenges? Vanessa Bartram, Managing Partner of ZORA, and Dr. Ilan Samish, Founder and CEO of Amai Proteins, explain the fascinating world of sustainable investments aimed at sustainable eating. With a special bonus – Test yourself: Are you a supertaster? עד כמה אנו קרובים ליכולת להחליף רכיבי מזון מזיקים בחלבונים בריאים ומעוצבים? האם משקיעים יכולים להרוויח מפתרון אחוז אחד של האתגרים הגלובליים הגדולים ביותר? ונסה ברטרם, מנהלת שותפה ב- ZORA, וד"ר אילן סמיש, מייסד ומנכ"ל חברת אמאי (Amai Proteins), מסבירים את עולמן המרתק של השקעות בנות קיימא שמטרתן השגת תזונה בת קיימא. עם בונוס מיוחד – בחנו את עצמכם: האם אתם טועמי-על (supertasters)? *הפרק באנגלית